ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

α. Δικαίωμα φορητότητας (αρ. 20): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί γραπτώς - με e-mail ή απλή αλληλογραφία - από την εταιρεία μας να του προμηθεύσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί στη βάση δεδομένων ή σε άλλες μορφές αρχείων.

β. Δικαίωμα στην ενημέρωση (αρ. 12,13,14): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί γραπτώς τους λόγους και τις ακριβείς διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία μας για την επεξεργασία/διανομή/χρήση των προσωπικών του δεδομένων και τα στοιχεία του υπευθύνου διαχείρισης εντός της εταιρείας.

γ. Δικαίωμα άρνησης/αντίρρησης (αρ. 18, 21): Ο πελάτης/μέλος μπορεί να αιτηθεί εγγράφως για ιδίους λόγους, από την εταιρεία, την απαγόρευση του δικαιώματος επεξεργασίας ή χρήσης των προσωπικών του δεδομένων.

δ. Δικαίωμα επεξεργασίας (αρ. 15): Ο πελάτης/μέλος μπορεί να δεί και να επεξεργαστεί ο ίδιος όποτε επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα αφού στο καλάθι αγορών και ολοκληρώσει την Παραγγελία του. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την εταιρεία μας, την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλώνωντας μας γραπτώς με e-mail τα στοιχεία που επιθυμεί να τροποποιηθούν.

ε. Δικαίωμα στη λήθη (αρ. 16): Ο πελάτης-μέλος διατηρεί το δικαίωμα πλήρους, άμεσης και αμετάκλητης διαγραφής του λογαριασμού δηλώνωντας μας γραπτώς με e-mail. Αποδέχεται ότι με την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων: i) δεν θα έχει πλέον δικαίωμα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ii) δεν θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό με τις παραγγελίες του από το e-shop μας iii) η εταιρεία μας δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και συνεπώς διακόπτεται κάθε μορφής δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη iv) δεν θα έχει δικαίωμα ανάκτησης ή τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων μετά την διαγραφή v) μπορεί όποτε θέλει να κάνει εκ νέου εγγραφή στο e-shop μας με τα ίδια στοιχεία.

στ. Ο πελάτης/μέλος μπορεί να ακυρώσει/αναιρέσει τη συναίνεση του για εγγραφή του e-mail του στη λίστα τακτικών ενημερώσεων καθώς και την ενημέρωση του μέσω e-mail σχετικά με τις παραγγελίες του με σχετικό e-mail.